szokások, ünnepek szerint

A fényképezni szerető etnográfusok, vagy az etnográfusokkal együtt dolgozó fényképészek fontosnak tartották egy-egy ünnep vagy szokás konkrét lefolyásának részletes dokumentálását. A 70-es évek végétől már a magyar szociológiában is egyre többen hangoztatták, hogy a cigányok kultúrája nemcsak szegénység kultúra, hanem alapvetően egy olyan etnikus kultúra, mely identitását és társadalmi különállását kulturális és szimbolikus eszközökkel is kifejezi. Ezek a kulturológiai vagy antropológiai törekvések már valóban a romákról szóltak, azt próbálták meg feltárni és a fotógráfia kifejezési eszközével világossá tenni, ami az egyes roma közösségek kulturális törekvéseinek lényege, vagyis úgy szóltak a romákról, úgy ábrázolták a romákat, ahogyan ők akarják saját magukat megmutatni, s ami számukra az életből a legfontosabb. Ebben az egységben ilyen sorozatokból láthatunk ízelítőt.