A 90-es évek

A Fénert és Révészt követő, a társadalmi problémák iránt érzékeny fotóművészek részben illusztrálták, részben önálló művészi tevékenységük során a fotóművészet eszközével ábrázolták a szegénységet, ilyenformán a cigányság körében is uralkodó szegénységet. E szociofotósok nem a cigányok világának komplexitását ragadták meg, hanem alapvetően, mint az MTI fotók-, és mint a rendszer-opponálói, a szegénységet ábrázolták, ezzel reagálva az MTI fotók konstruálta cigány képére. Így a szociofotósok egy másik cigány világot teremtettek. A szociológiai szemléletmódnak még a 80-as, 90-es években is voltak követői, de az ideológiai magyarázatokban némi módosulás következett be. A 70-es évek szociofotója a nyomor ábrázolásával politikai tettet hajtott végre. A 90-es évekre a nyomor ábrázolása etnicizálódott, részben konvencionális kifejezési formává szelídült, részben pedig egy új ideológiai mozzanatot tartalmazott.